اخبار و مقالات

12

تقدیر و تشکر از راننده تاکسی نمونه فعال در خط کوی صنعتی ؛

تقدیر و تشکر از راننده تاکسی نمونه فعال در خط کوی صنعتی ؛

رضا علینقی پور مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری کلان شهر اراک بیان کرد : تقدیر و تشکر از رانندگان نمونه تاکسی همواره در دستور کار سازمان قرار گرفته است که آقای اصغر کریمی سنجانی یکی از رانندگان محترم و سخت کوش ناوگان تاکسیرانی شهر اراک فعال در خط کوی صنعتی می باشد که اکثر شهروندان محترم ساکن در کوی صنعتی از حضور فعال ایشان در دو شیفت صبح و عصر و اکثر مواقع حضور تا پاسی از شب ایشان در این خط اعلام رضایت دارند .

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اراک در ادامه افزود : تشویق این راننده در خط کوی صنعتی و با حضور کلیه رانندگان زحمتکش فعال در این خط صورت پذیرفت که هدف از این امر تشویق و ترغیب دیگر رانندگان زحمتکش تاکسی می باشد که با برخورد مناسب و رفتار پسندیده خود شایستگی و لیاقت این قشر محترم و زحمتکش را در دیدگان شهروندان عزیز به اثبات می رسانند .

ایشان در ادامه در خصوص چگونگی انتخاب راننده نمونه گفت : معیار انتخاب راننده نمونه تاکسی حضور فعال راننده تاکسی در خط مربوطه ، امانتداری ، برخورد مناسب و شایسته با مسافرین محترم ، نداشتن شکایت از سوی شهروندان و با ظاهری آراسته و خودرویی تمیز در محل کار خود حاضر شدن و از همه مهم تر رعایت اصول و قوانین سازمان تاکسیرانی و  راهنمایی و رانندگی می باشد .

علینقی پور در خاتمه تصریح کرد : به همین منظور از آقای اصغر کریمی سنجانی تاکسیران نمونه ای که ک