اخبار و مقالات

25

جلسه هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی اراک ، با نمایندگان شرکت ( داکسی مشهد ) برگزار شد ؛

جلسه هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی اراک ، با نمایندگان شرکت ( داکسی مشهد ) برگزار شد ؛

حجت اله مرادی سرپرست سازمان: هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی، اولین ضرورت و اهمیت برای ایجاد یک شهربه روز و پیشرفته است، شهری قابل زیستن است که شهروندان زندگی بهتری را در آن با توجه به اصلاح و پیشرفت زیرساخت های شهری داشته باشند ؛


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک ، طی روز شنبه 25 اسفند ماه با توجه به هماهنگی دکتر خانمحمدی معاونت امور برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی  شهرداری اراک با شرکت داکسی مشهد ، در راستای اهمیت به هوشمند سازی حوزه حمل و نقل عمومی ، جلسه ای بین نمایندگان شرکت مذکور با حضور حجت اله مرادی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسا